Terese och Valdez

Terese och Valdez – BLCD24. Distr: Border Music. (p)&(c) 2002 Rim & reson Musikproduktion.

Köp på iTunes
Lyssna på Spotify

Inspelad september 2001 samt januari 2002 i Yla Studios, Malmö.
Inspelningstekniker: Amir Aly
Omslagsdesign: Anders Wieslander

Utgiven på vinyl 2021-04-30. Adore Music ADM081